Wynagrodzenie

Zasady wynagradzania ustalane są indywidualnie.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej zawiłości oraz koniecznego nakładu pracy. Kancelaria proponuje różne warianty rozliczeń, z których podstawowe to: 

 
  • wynagrodzenie ryczałtowe

  • rozliczenie w oparciu o stawkę godzinową

  • połączenie ryczałtu wraz ze stawką godzinową

 


Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na dogodne dla Państwa raty!

 

 


News